Báo cáo Quốc hội luật Đặc khu vào kỳ họp tới
Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tại buổi họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng khẳng định khi xây dựng dự thảo phải xác định rõ lợi thế so sánh khu vực và quốc tế, đánh giá kỹ lưỡng tác động trong ngắn hạn và lâu dài; có tầm nhìn dài hạn để hoạch định chính sách, nhất là chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược và lựa chọn phát triển những ngành, nghề, lĩnh vực chủ đạo.
Thể chế, chính sách tại các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt không trái với Hiến pháp, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia; có tính vượt trội, thông thoáng, nhất quán, ổn định lâu dài, mang tính cạnh tranh toàn cầu gắn với với bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và cân bằng lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ phải có sự chuẩn bị kỹ để bảo đảm khi Luật có hiệu lực thì hệ thống chính quyền tại các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có thể vận hành ngay, không để khoảng trống trong quản lý Nhà nước khi Luật có hiệu lực.
“Xác định rõ mô hình tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, thẩm quyền cụ thể của chính quyền đặc khu, các cơ quan quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát, thi hành án, ngoại giao, thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước…”, Thủ tướng nêu.
Cùng với đó là quy định về tổ chức bộ máy theo hướng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ thẩm quyền và nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, đẩy mạnh phân cấp, mạnh dạn giao quyền cho Chủ tịch UBND đặc khu, có cơ chế, chính sách để thu hút người có năng lực tới làm việc tại các cơ quan chính quyền đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo của Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, trình Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 4.2018 để kịp báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.
Theo đó, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án và dự thảo nghị quyết thành lập 3 đặc khu, sớm trình Hội đồng thẩm định, kịp trình Quốc hội cho ý kiến cùng với việc thông qua luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tại Kỳ họp thứ 5.
Đồng thời hoàn thiện các đề án và dự thảo nghị quyết khác liên quan đến thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thuộc các huyện Vân Đồn, Vạn Ninh, Phú Quốc khi thành lập 3 đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và đảo Thổ Chu.
Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm
Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang phối hợp với các bộ, ngành chủ động chuẩn bị, triển khai các công việc trước và sau khi luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.
Theo đó, cần tập trung xây dựng quy hoạch có tầm nhìn chiến lược, chất lượng để thu hút đầu tư và bảo đảm sự phát triển lâu dài của đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kể cả nhân lực quản lý và chuyên môn đối với các ngành nghề được xác định là ưu tiên phát triển. Quan tâm vấn đề lựa chọn nhà đầu tư chiến lược vào các đặc khu.
Bên cạnh đó phải có biện pháp mạnh và hữu hiệu để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, rừng, môi trường và xây dựng, ngăn chặn tình trạng mua bán đất đai và xây dựng trái phép đang diễn biến phức tạp tại Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn, bảo đảm trật tự xã hội, không để “cò đất”, xã hội đen mua bán đất lộng hành đẩy giá lên cao, trên địa bàn. Chủ tịch UBND chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tiếp diễn tình trạng trên.
Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bBộ, ngành, cơ quan liên quan (Công an, Quân đội, Tài chính, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương các đoàn thể…) chuẩn bị mọi công việc cần thiết, sớm hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan đến tổ chức, bộ máy, hoạt động… chủ động chuẩn bị để có thể triển khai thực hiện ngay khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có hiệu lực và các Đề án xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt khi được thông qua.
Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng các cơ quan báo chí cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các tầng lớp nhân dân theo hướng tích cực, tạo đồng thuận trong xã hội; xử lý trường hợp thông tin không chính xác, sai sự thật.

Lam Thanh (motthegioi.vn)