Thanh thiếu nhi huyện Trảng Bàng tự tin, bản lĩnh trải nghiệm quân ngũ

Nhằm thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Trảng Bàng 2018. Thực hiện kế hoạch của ban chỉ đạo tháng thanh niên và chiến dịch HSSV tình nguyện hè năm 2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ban chỉ huy quân sự và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình ” Trải nghiệm quân ngũ” huyện Trảng Bàng lần VIII năm 2018 trong khối học sinh khối THCS.

 photo 671faee54219a347fa08.jpg
Chương trình ” Trải nghiệm quân ngũ” huyện Trảng Bàng lần VIII năm 2018 trong khối học sinh khối THCS.

Nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ với xã hội. Tin tưởng vào truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về hình ảnh và phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

 photo c945c2882e74cf2a9665.jpg

 photo c1bba64c4ab0abeef2a1.jpg

 photo c0cc7b3b97c776992fd6.jpg

 photo 9ddad22c3ed0df8e86c1.jpg

 photo b0c6f0361ccafd94a4db.jpg

 photo 70d8ff2a13d6f288abc7.jpg

 photo f87f2588c974282a7165.jpg

 photo e62327d2cb2e2a70733f.jpg

Thông qua đó, tạo môi trường giáo dục và rèn luyện nhân cách toàn diện, rèn luyện tinh thần kỷ luật, tự lập, kiên định để vượt qua khó khăn, thử thách, giúp thanh thiếu niên tự tin, bản lĩnh, nghị lực hơn trong cuộc sống.

 photo 1635b1fe5d02bc5ce513.jpg

Kết thúc chương trình với sự thành công về mặt tổ chức, giáo dục không chỉ vậy đã lan tỏa tinh thần trong tầng lớp thanh thiếu niên trên khắp địa bàn huyện nói chung cũng như tỉnh nói riêng. Khiến cho phong trào đoàn thanh niên thêm phần sức sống, đánh dấu sự lớn mạnh trong công tác chính trị xã hội trên địa bàn.

Giang Chí Hào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.